LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

thông tin liên hệ
Hà Huy Minh
Giám Đốc - 0916.818.039

Ms Yến
Thư ký Giám Đốc
0961.209.825 - 0613.843.057

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ tư vấn về môi trường
Dịch vụ tư vấn về môi trường
Thiết kế - thi công - lắp đặt - vận hành - bảo trì - sửa chữa hệ thống xử lý nước
Thiết kế - thi công - lắp đặt - vận hành - bảo trì - sử...
Dịch vụ môi trường khác
Dịch vụ môi trường khác

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Xin giấy phép XD, chứng nhận quyền sở hữu công trình
Xin giấy phép XD, chứng nhận quyền sở hữu công trình
Dịch vụ tư vấn thiết kế
Dịch vụ tư vấn thiết kế
Các dịch vụ xây dựng khác
Các dịch vụ xây dựng khác